2024-04-15

Savivaldybės bus kviečiamos teikti paraiškas miestų miškų sklypams suformuoti ir įregistruoti

Balandžio 22d., pirmadienį startuoja kvietimas savivaldybių administracijoms teikti paraiškas  suprojektuoti, suformuoti ir užregistruoti miestų miškų sklypus Nekilnojamojo turto registre. 2024 m. šiai priemonei įgyvendinti bus skiriama apie 47 tūkst. eur. Dotacijos suma – 190 Eur/ha. 

Pažymėtina, kad veikla turi būti įgyvendinama dotaciją gauti norinčios savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės miškams priskirtuose miestų miškų plotuose, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir bendrajame plane nenumatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis. 

Visi miestuose esantys miškai yra valstybinės reikšmės ir laikomi išimtine valstybės nuosavybe. Nemažai miestų miškų daliai nėra atlikti kadastriniai matavimai ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdo jų patikėtinio funkciją. Dėl šios priežasties savivaldybės negali tinkamai įgyvendinti miško administratoriaus teisių, sudėtingiau tinkamai pritaikyti miestų miškus gyventojų poreikiams, vykdyti viešosios rekreacijos organizavimo funkcijas.  

Šios priemonės veiklos įgyvendinimas padės savivaldybėms suformuoti miestų miškų sklypus ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu. Vyriausybės nutarimu miškų ūkio paskirties žemės sklypai būtų perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti kadastrinius matavimus atlikusiai savivaldybei. Savivaldybė, atlikdama valstybinę funkciją, galėtų prižiūrėti, saugoti ir tvarkyti tik jai viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui patikėjimo teise parduotus valstybinės miško žemės sklypus. 

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. balandžio 22 d. 8 val. iki 2024 m. birželio 21 d. 16.00 val. arba kol bus paskirstyta visa šiam kvietimui numatyta suma. 

Reikalavimai paramai gauti, būtini pateikti dokumentai ir kita informacija – apraše.  

Visos paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros APVIS sistemą. 

Paraiškų teikimo klausimais, prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. Nr. +37060289477 ir +37060289450 arba el. p.: [email protected]