>

Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose Nr. 03-014-J-0001

Paveikslėlis, kuriame yra Šriftas, Elektrinė mėlyna spalva, mėlynas, Mažorelinė mėlyna spalva

Automatiškai sugeneruotas aprašymas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra vykdo projektą pagal kurį fiziniai asmenys gali gauti dotaciją už saulės elektrinių įsirengimą namų ūkiuose.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonę Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“.

Projekto tikslas – skatinti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą namų ūkiuose.

Planuojama, kad iki 2026 m. pabaigos Sostinės regiono namų ūkiuose papildomai bus įrengta mažiausiai 18,88 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, taip sumažinant mažiausiai 7926,6 tonų CO2 ekvivalentu per metus.

Taip pat planuojama, kad iki 2026 m. pabaigos Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono namų ūkiuose papildomai bus įrengta mažiausiai 44,05 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, taip sumažinant mažiausiai 18,5 tūkst. tonų CO2 ekvivalentu per metus.

Įgyvendinant projektą bus didinama atsinaujinančių energijos išteklių dalis, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus. Papildomai 18,88 MW Sostinės regione ir 44,05 MW Vidurio ir vakarų Lietuvos regione padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės vietinės elektros energijos gamyba ir sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos.

Projektas finansuojamas iš 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos (Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

Projekto vertė – 20 mln. Eur, iš jų Sostinės regionui skirta 6 mln. Eur, o Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui – 14 mln. Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – nuo 2024 m. sausio 9 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Pagrindiniai projektą reglamentuojantys teisės aktai:

  1. Projekto finansavimo sąlygų aprašas (žiūrėti 7 priedą): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76d2d72040ed11ee9de9e7e0fd363afc
  2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr
  3. Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita: https://www.esf.lt/data/public/uploads/2023/02/b-dalis_saules-elektriniu-irengimo-fi_12_03_versija.pdf

 

Atnaujinimo data: 2024-03-12