LIFE – tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos finansavimo programa, įsteigta 2013 m. gruodžio 11 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo.

LIFE bendrasis tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai.

LIFE programą koordinuoja Europos Komisijos Aplinkos ir Klimato politikos generaliniai direktoratai. Sprendimą dėl LIFE projektų finansavimo Europos Sąjungos LIFE programos lėšomis priima Europos Komisijos įgaliota Mažų ir vidutinių įmonių vykdomoji agentūra EASME.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra sudaro sutartis su LIFE projektų vykdytojais dėl bendrojo finansavimo lėšų, kurias iš Lietuvos Respublikos biudžeto jiems skiria Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Lietuvoje vykstantys ir baigti LIFE projektai, kuriems yra skirtas Bendrasis finansavimas iš Lietuvos biudžeto ir dėl kurių įgyvendinimo pasirašytos Bendrojo

 

Atnaujinimo data: 2024-01-26