Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa

Apie programą

APT programos lėšomis finansuojamų priemonių tikslas – aplinkos taršos mažinimas ir taršos prevencija atliekomis, finansuojant atliekų tvarkymo sistemų kūrimą, funkcionavimą ir vystymą, įskaitant ir investicinių projektų įgyvendinimą, visuomenės ir savivaldybių darbuotojų mokymą, švietimą ir informavimą atliekų tvarkymo klausimais, atliekų tvarkymo sistemų kūrimą, funkcionavimą ir vystymą, teikiant dotacijas savivaldybėms ir subsidijas ūkio subjektams.

Savivaldybės gali gauti projekto įgyvendinimui 100 proc. finansavimą nuo tinkamų išlaidų, o ūkio subjektai 80 proc. nuo tinkamų išlaidų. Savivaldybėms šiuo metų skiriamas finansavimas asbesto turinčių gaminių atliekų surikimui apvažiavimo būdų, transportavimui ir šalinimui, pakuočių atliekų surinkimo priemonių įsigijimui, tekstilės atliekų surinkimo priemonių įsigijimui. Ūkio subjektai gali gauti finansavimą susidarančių atliekų sutvarkymui arba jų prevencijai. Kokioms atliekoms tvarkyti arba kokioms priemonėms finansuoti skiriamos lėšos numato priemonių planas.

Teisės aktai

Lėšų naudojimo priemonių planas

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. D1-314 įsakymu, rasite čia

Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2018 metais priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. Nr. D1-186 įsakymu, rasite čia.

Lėšų naudojimo ir priemonių finansavimo tvarkos aprašai

Lėšų naudojimo tvarkos aprašai:

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-482 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia. (Įsigaliojo nuo 2021-08-28)

Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-94 “Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir Tarybos darbo reglamento patvirtinimo” rasite čia.

Priemonių finansavimo tvarkos aprašai:

a. priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas_nuo 2021-10-26;
b. priemonės „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas_nuo 2021-11-18;
c. priemonės „Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui“ projektų finansavimo tvarkos aprašas_ nuo 2021-11-19;
d. priemonės „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“ projektų finansavimo tvarkos aprašas_nuo 2021-11-25;
e. priemonės „Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas_nuo 2021-12-08
f. priemonės „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas_nuo 2021-12-24

Kvietimų teikti paraiškas ir sudaryti sutartis skelbimo planas

Informacija ruošiama

Metodinė informacija

Mokėjimo prašymo forma

Nuo 2019 m. gruodžio 20 d. įsigaliojo nauja Mokėjimo prašymo forma (patvirtinta Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-185).

Paraiškos forma

Paraiškos Atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamam projektui, teikiant dotacijas savivaldybėms,  formą rasite ČIA(patvirtinta 2020-08-17 APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-219).

Viešųjų pirkimų pažeidimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. T1-187 dėl „Finansinių pataisų nustatymo ir taikymo tvarkos, kai nustatomi su pirkimu susiję pažeidimai“ su vėlesniais pakeitimais (pridedama).

Pagrindinės pažeidimų rūšys ir atitinkami finansinių pataisų dydžiai

Įrangos žymėjimo ženklas

Gautos paraiškos

2019 m.

Informacija apie gautas paraiškas pagal 2019 m. sausio 31 d. kvietimą projektams, finansuotiniems Atliekų tvarkymo programos lėšomis, rasite čia

2018 m.

Informacija apie gautas paraiškas pagal 2018 m. balandžio 24 d. kvietimą projektams, finansuotiniems Atliekų tvarkymo programos lėšomis, rasite čia.

Informacija apie gautas paraiškas pagal 2017 m. lapkričio 28 d. kvietimą projektams, finansuotiniems Atliekų tvarkymo programos lėšomis, rasite čia.

Projektai, kuriems skirtas finansavimas pagal ATP programą

2019 m.

Informaciją apie projektams pagal Atliekų tvarkymo programą 2019 m. skirtą finansavimą, jų rezultatus ir įgyvendinimą, rasite čia. 

2018 m.

Informaciją apie projektams pagal Atliekų tvarkymo programą 2018 m. skirtą finansavimą, jų rezultatus ir įgyvendinimą, rasite čia ir spauskite nuorodą ir nuorodą.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-07