>

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Už korupcijos prevenciją (išskyrus viešųjų ir privačių interesų derinimo bei lobizmo sritis)  Aplinkos projektų valdymo agentūroje atsakingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – AM) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius (toliau – Skyrius).

Skyriaus darbuotojų kontaktinę informaciją, Skyriaus atliekamas funkcijas ir darbuotojų pareigų aprašymus rasite AM interneto svetainėje skiltyje Darbuotojų kontaktai

Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo reiktų kreiptis į Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus patarėją Adą Regelskę, tel. 8 602 83 577, el. paštas [email protected], o dėl lobizmo sričių reiktų kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūros Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę Martyną Zaveckienę, tel. 8 613 29 068, el. paštas [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-02-20