>

Kvietimai

Aktualūs kvietimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojami kvietimai

Kvietimo pavadinimasPlanuojama skelbtiKvietimo sumaPareiškėjai
Žaliojo vandenilio gamybos skatinimas (įskaitant ir išvestinių vandenilio produktų gamybą)2024-04-2224 000 000 €Juridiniai asmenys
Išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymas į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimas privačiuose miškuose2024-04-2287 000 €Fiziniai ir juridiniai asmenys
Miestų miškų sklypų suprojektavimas, suformavimas ir užregistravimas Nekilnojamojo turto registre2024-04-2247 000 €Juridiniai asmenys
Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas2024-05-07200 000 Juridiniai asmenys
Išmokų skyrimas ūkio subjektams, kurie teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotas perleidžia aplinkos ministro įgaliotai įstaigai ir nutraukia verslinę žvejybą vidaus vandens telkiniuose2024 m. gegužėSuma planuojamaJuridiniai asmenys
Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)2024 m. gegužė20 000 000 €Fiziniai ir juridiniai asmenys
Namudinio kompostavimo plėtra2024 m. birželis2 000 000 €Fiziniai ir juridiniai asmenys
Juridinių asmenų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo skatinimas2024 m. birželis12 100 000 €Juridiniai asmenys
Antros kartos biodegalais ir elektra varomos žemės ūkio technikos skatinimas2024 m. birželis7 000 000 €Juridiniai asmenys
Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose naujos elektrinės (Sostinės regione)2024 m. birželis13 300 000 €Fiziniai asmenys
Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose naujos elektrinės (Vidurio ir vakarų Lietuva)2024 m. birželis24 700 000 €Fiziniai asmenys
Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose galios didinimas (Sostinės regione)2024 m. birželis700 000 €Fiziniai asmenys
Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose galios didinimas (Vidurio ir vakarų Lietuva)2024 m. birželis1 300 000 €Fiziniai asmenys
Valstybinės miško žemės sklypų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbai bei miškotvarkos projektų parengimas2024 m. birželis860 000 €Juridiniai asmenys

 

Atnaujinimo data: 2024-04-15